Børn med COVID-19

ByLægerne på Amagertorv

Børn med COVID-19

De fleste børn får et mildt forløb af COVID-19, men skal som udgangspunkt følge de samme anbefalinger som voksne. Børn med symptomer på COVID-19 bør således også isoleres og testes, og hvis testen er positiv, skal barnet holdes hjemme indtil 48 timer efter, at symptomerne er forsvundet.
Vær opmærksom på, at børn har behov for omsorg og kontakt som kram og trøst, og at dette er vigtigere end at holde afstand. Det gælder både, hvis det er dig, og hvis det er barnet, som er testet positiv.
Syge børn skal ikke i skole/dagtilbud.

Læs mere på: https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2020/Corona/Test/SST-informerer-Naer-kontakt-090720.ashx?la=da&hash=2FA54E7E3536D820A53ABE17B7A48B2E6462B2C6

About the author

Lægerne på Amagertorv administrator

Kære patienter.

Vi oplever stor travlhed i øjeblikket.

Vi løber så stærkt vi kan og prioriterer altid akut opstået sygdom.

Der kan forekomme ventetid på telefon og konsultationer.

Tak for forståelsen 🙏

Forårshilsener fra Lægerne på Amagertorv