Videokonsultationer

Klinikken har videokonsultation dagligt

Aftale om videokonsultation følger den normale tidsbestilling hvor tidspunktet for videokonsultation aftales med klinikken. Dvs. efter kontakt til klinikken kan du visiteres til videokonsultation.

Videokonsultationer tilbydes via “Min Læge” app’en som kan hentes via hhv.:

Log på på det aftalte tidspunkt. Følg denne vejledning i brug af app’en.

Vi tager forbehold for at der kan være henvendelser som ikke egner sig godt til konsultation over video hvor vi laver en aftale om anden konsultation.

Emner som ikke egner sig til videokonsultation

  • Sygdom hos børn under 2 år, med mindre det omhandler generelle spørgsmål
  • Hudlidelser
  • Psykiatriske lidelser (med mindre andet er aftalt)
  • Akutte livstruende tilstande

Er du i tvivl om dit emne egner til videokonsultation, så er du velkommen til at kontakte klinikken og spørge.