Generelt om henvisninger

Vi henviser til en række speciallæger og fysioterapeuter som kan findes i menuen.

Henvisning til Speciallæge generelt:
Sikringsgruppe 1:

Regionen yder vederlagsfri behandling hos praktiserende speciallæge til personer, der er omfattet af sikringsgruppe 1, når behandlingen sker efter henvisning fra den praktiserende læge. Henvisning foregår efter personligt fremmøde her i klinikken hvor problematikken belyses og henvisning udfærdiges.

Sikringsgruppe 2:
Til personer, der er omfattet af sikringsgruppe 2, ydes der tilskud til praktiserende speciallæge med samme beløb, som afholdes for tilsvarende lægehjælp til personer i sikringsgruppe 1. Der kræves ingen henvisning, men en del af honoraret betales af patienten selv.

Særligt om røntgenundersøgelser
Vær opmærksom på, at der i forhold til røntgenundersøgelser skal foreligge en henvisning for alle patienter herunder også patienter omfattet af sikringsgruppe 2 for at radiologen kan vurdere berettigelsen af røntgenundersøgelsen i forhold til strålerisikoen.

Henvisningskriterier
Det er den praktiserende læge, der vurderer, om du har brug for at blive henvist til en speciallæge.
Lægen udfærdiger en henvisning, som speciallægen derefter henter elektronisk i forbindelse med at du bestiller tid hos speciallægen.

Bemærk, at øjenlæger og – øre-, næse- og halslæger er undtaget herfor. Du kan derfor henvende dig direkte til disse speciallæger uden en henvisning.

Særlige behandlinger
Region Hovedstaden har indgået en række lokalaftaler med enkelte eller grupper af praktiserende speciallæger om at udføre særlige behandlinger. Særlige behandlinger kan fx være sterilisation.

Forslag Speciallæger

Der henvises til Sundhed.dk og ”Find behandler” appilikationen.