ByLægerne på Amagertorv

Ny struktur fra 1/12

Kære Patienter

Grundet Covid19 og voldsom travlhed i hele sundhedsvæsenet, herunder også i almen praksis, har vi over efteråret arbejdet på en ny struktur i klinikken.

Vi ønsker at bruge ressourcerne korrekt og sikre tilgængeligheden for akut syge patienter med behov for vurdering samme dag. Vi vil derfor optimere vores visitation i telefonen (udspørge om symptomer, varighed, hvad der er forsøgt forud for opkaldet osv.) og dermed visitere til relevant konsultation ved læge eller praksispersonale eller give råd og vejledning i telefonen.

Hensigten er at skabe en klinik med tid og rum til at tage os af de patienter, der har mest brug for vores hjælp på et givent tidspunkt, og samtidig sikre, at vi i hele vores åbningstid fra 8-16 har mulighed for at se akut opstået sygdom, der skal vurderes af i klinikken.  

Vi har siden vi startede haft tidssystemet “Tid samme dag”. Det bliver vi ved med, men under de nye rammer som anført ovenfor. Dvs. at vi stadig giver en tid samme dag du ringer, hvis vi finder behov for at du skal ses i klinikken.

Ud fra en faglig visitation, vurderes det om konsultationen vil kunne foregå på telefon, video eller fremmøde. Det kan også skønnes, at du skal ses ved praksispersonalet til vurdering. Enten som selvstændig konsultation eller som led i en nødvendig forundersøgelse, fx en blodprøve, før du ses af lægen.

Det kan også vurderes, at det ikke findes nødvenligt med konsultation samme dag, men at tilstanden kan ses an med råd og vejledning. Ved forværring i sygdom efter rådgivning, forventer vi at du kontakter klinikken igen. Altså præcis på samme måde, som hvis der er forværring i din sygdom efter fremmødekonsultation ved lægen.

Nye tiltag gældende fra 1/12-2021:

  • Tidsbestilling mellem 8-9 – denne time er udelukkende til tidsbestilling på dagen. Vi sidder her mange på telefonerne og er klar til at hjælpe.
  • Øvrige telefonhenvendelser er i tidsrummet 10-11, hvor fx tidsbestilling til sygeplejerske eller jordemoderer mulig, eks. til årskontroller, blodprøve, vacciner, celleprøve eller børne- og graviditetsundersøgelse.
  • Der vil være et fast antal “Tid samme dag” tider, som vil kunne slippe op på meget travle dage eller ved sygdom blandt personale i klinikken. Du kan derfor blive bedt om at ringe tilbage en anden dag.
  • Akut sygdom vil altid blive prioriteret.
  • Videokonsultation er kun visiteretdvs. at du efter telefonisk kontakt får anvist et tidspunkt, hvor videokonsultationen kan finde sted.  Dette dels for at forhindre lange ventetider på videokonsultationslægen, dels er det os pålagt fra Region Hovedstaden.
  • Visiteret videokonsultation er fra 9.45-11 og på individuelle aftalte tidspunkter
  • Medicinfornyelse af fast medicin kan foregå via app’en ”Medicinkortet”.  (IKKE afhængighedsskabende medicin)
  • Ved test for Klamydia og Gonore (uden symptomer) er det ikke længere nødvendigt med tidsbestilling, men man kan møde op i skranken og få udleveret test-kit. Ved symptomer, skal der bestilles en tid.

Oversigt over telefonisk henvendelse til klinikken:

Vi retter hjemmesiden til frem mod 1/12 så den afspejler den nye struktur alle steder.

De bedste hilsener,

Lægerne på Amagertorv

ByLægerne på Amagertorv

Personaleændringer i lægegruppen

Kære patienter 

Da vores 2 dygtige speciallægevikarer har købt praksis sammen, vil der pr 1/12 være ændringer i lægegruppen.  

Speciallæge Louise Jansen stopper d 31/11 og Thomas Barsøe d 31/12. 

De åbner klinikken Lægerne ved Torvehallerne d 1. februar 2022- lokaliseret på Nørre Farigmagsgade 54. 

Vi kommer til at savne dem begge. 

Grundet ændringer i lægegruppen vil i modtage et brev i e-boks med information.  Det betyder at i kan skifte læge gratis.  

Det er dog vigtigt at understrege at Lægerne på Amagertorv fortsætter uændret. Ovennævnte læger erstattes af Samir Mansour, Karoline Lindby og Poya Aram.

Mvh. Lægerne på Amagertorv. 

ByLægerne på Amagertorv

Revaccination mod COVID-19

Kære patienter,

Se nedenstående information fra Sundhedsstyrelsen vedr. 3. vaccination mod COVID-19.

https://www.sst.dk/da/Nyheder/2021/Nu-gaar-vi-i-gang-med-anden-fase-af-revaccinationen

Vaccinen kan udelukkende bestilles via https://www.vacciner.dk/ – både med og uden Nem-ID.

De bedste hilsener

Lægerne på Amagertorv

ByLægerne på Amagertorv

Krav til negativ Covid-19 PCR-test

Kære patienter,

Det gælder for alle personer over 7 år med luftvejssymptomer (hoste, ondt i halsen, snot, forkølelse, mv.) at de fortsat skal have en negativ PCR-test før tilsyn i klinikken.

Inden der foreligger test kan vi altid drøfte symptomer i telefon og video mhp. at vurdere alvorligheden og evt opstart af behandling og indlæggelse.

For mere information venligst se disse opdaterede retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen: Vejledning fra SST

De bedste hilsener,

Lægerne på Amagertorv

ByLægerne på Amagertorv

Tidsbestilling ændres

Kære Patienter,

Vi ændrer vores tidsbestillingssystem løbende over de næste par måneder.

Vi tilstræber fortsat “tid samme dag” men kommer i højere grad til at visitere. Dvs. vurdere problemstillingen og finde en passende tid i løbet af 3 hverdage.

Dette skyldes et ønske om mere kvalitet og kontinuitet i konsultationerne.

De bedste hilsener

Lægerne på Amagertorv

ByLægerne på Amagertorv

Opdaterede retningslinjer

Sundhedsstyrelsen har udsendt opdaterede retningslinjer for for opsporing og håndtering af nære kontakter. Kravet om isolation hos de nære kontakters nære kontakter ophæves.

Læs mere på: Sundhedsstyrelsens hjemmeside her

ByLægerne på Amagertorv

Videokonsultationer

Kære Patienter,

Klinikken holder åbent for videokonsultationer hver dag mellem kl. 9:00 og 10:00.

Videokonsultationer tilbydes via “Min Læge” app’en som kan hentes via hhv. App Store (iPhones) eller Google Play (Android). Følg denne vejledning i brug af app’en.

Vi tager forbehold for at der kan være henvendelser som ikke egner sig godt til konsultation over video hvor vi laver en aftale om anden konsultation.

Vi bestræber os på at se alle, men der kan opstå ventetid (nummer i køen vises i app’en).

De bedste hilsener

Lægerne på Amagertorv

ByLægerne på Amagertorv

Vedr. Mundbind og restriktioner

Kære patienter

Det er fortsat nødvendigt at bære mundbind i klinikken.

Spørg os ved tvivl.

Vi glæder os til at se jer.

Lægerne på Amagertorv

ByLægerne på Amagertorv

Ny læge

Kære Patienter,

I forbindelse med at vores søde læge, Julie Galsgaard, er stoppet er der sendt et brev ud fra Regionen. Dette har været årsag til forvirring hos nogle af vores patienter. Der er tale om den normale udskiftning i lægegruppen som skyldes at vores ansatte vikarlæger med tiden ønsker at købe egen praksis.

Klinikken ejes og drives fortsat af læge Pia Boman og læge Puk Laugen.

Senest har vi den fornøjelse at byde Samir Mansour velkommen per 1. maj 2021. Mansour arbejder som Speciallæge i Almen Medicin.

Derudover har vi ansat sygeplejerske, Tina Stær, som også er startet 1. maj 2021.

Vi glæder os til fortsat at byde jer velkommen hos Lægerne på Amagertorv – og vi har åbnet for tilgang af nye patienter.

ByLægerne på Amagertorv

Telefonkonsultation

For at undgå smittespredning i begyndelsen af Covid-pandemien, gav Regionerne alle praktiserende læger mulighed for at tilbyde længere konsultationer over telefonen.  

Denne mulighed ophører pr. 1. juni i år, da pandemien af Regionerne vurderes mere stabil. Der åbnes derfor nu fuldt op for fremmødekonsultation og telefonkonsultationer.   

Konsultationer over telefon tilbydes ikke længere.